3. Semester eksamensprojekt
- Storms Pakhus

Om Projektet

I 3. semester får vi ca. 3 måneder til at udarbejde et projekt fra start til slut. Her lyder opgaven altså også at vi selv skal finde en klient og komme op med en problemformulering. Deadline er d. 21. December og vi har netop udvalgt grupperne. Vi er team 2 bestående af Anders, Rune, Nicklas, Frederik og mig. Under projektet vil jeg være gruppelederen og Rune Scrum Master.

Projektstyring

Projektet vil blive styret ved brug af SCRUM metoden og som sagt er Rune Scrum Master. Alle opgaver vil altså blive holdt styr på i et scrum board oprettet i trello. Her har vi inddelt forløbet i 6 sprint dvs. ca. 2 uger pr. sprint. og en lang række tasks fordelt herud på.

Klient Udvælgelse

I forbindelse med klient udvælgelsen sendte vi mange emails ud, flere telefon opkald og var til 3 interviews. De 3 spids kandidater endte med at være Bronx, Bolbro Ishus og Storms Pakhus.

Bronx stod og manglede et kalender system. Bolbro Ishus manglede en hjemmeside. Storms Pakhus ønskede at få en online menu på deres hjemmeside. Dette krævede endvidere et form for menu administrationssystem. Selvom det var en lidt svær beslutning endte vi med at gå med Storms Pakhus og takkede derfor pænt nej til de andre potentielle klienter.

Problemstilling

Det næste trin i processen er at finde frem til en problemstilling og underspørgsmål dertil. Det gjorde vi ved brug af smart mål. Med mere end 3 udkast kom vi frem til 

Problemformulering
Hvordan kan Storms Pakhus og de individuelle boder administrere deres menuer og fremvise dem til deres kunder gennem en digital løsning?

Underspørgsmål

  1. Hvilke tiltag kan der tages for at lave et brugervenligt produkt med fokus på grøn omstilling?

  2. Hvordan kan der skabes et produkt som fokuserer på at løse målgruppernes behov?

  3. Hvordan kan administreringen af menuerne optimeres ved brug af en database?

Research

Research fasen begyndte allerede tilbage da vi ventede på svar fra de potentielle klienter. så analyser som BMC, SWOT/TOWS, AIDAS og mission, vision og værdier blev allerede foretaget dengang. Disse analyser var naturligvis ikke de eneste. Herudover blev der også foretaget en målgruppeanalyse som indebar spørgeskemaer og interviews med kunder, boder og marketingchefen, Jannick. Til sidst blev der også undersøgt lidt omkring hvordan vores løsning kunne inkorporere grøn omstilling. Da dette netop i starten af semesteret var gennemgået til grøn dag.

Udvikling

Udviklingsfasen skete i en glidende overgang vi startede så småt med paper prototyping og brugertests hvorefter vi gik over til at lave prototyper i XD som ligeledes blev testet. Med det på plads var det nu tid til at begynde på den kodede prototype. Dette valgte vi at gøre i Vue, med brug af SCSS og fandt senere hen også ud af at det involverede AXIOS, PHP og JSON for at forbinde til en mySQL database. Dette var en længere process der til tider træk tænder. Vi måtte flere gange nedprioritere nogle egentlig planlagte funktioner og fokusere på at gøre de mest nødvendige funktioner til virkelighed.

Afgrænsning

Grundet tidspres og mangel på viden omkring api’er og vanskeligheder med one.com endte vi med at måtte lægge en del planlagte funktioner på hylden. Såsom at kunne redigere i en ret, at logge ind i systemet og at tilføje validering ved brug af vuelidate. Hvilket ellers har fungeret men skabte vanskeligheder helt til sidst. Derudover blev vi også nødt til at fokusere på to ud af de tre målgrupper fordi projektet simpelthen var for stort til os i den givne tid.

Refleksion

Projektet var muligvis lidt for stort eller blot valgt at skrive i det forkerte sprog. Vi kom flere gange frem til at vi muligvis ikke skulle have valgte at kode i vue, men i stedet skulle have gjort det i php for at gøre det nemmere for os at forbinde til databasen og dermed spare en masse energi og tid. Hvis jeg skulle gøre dette om. ville jeg helt klart først og fremmest sætte mig bedre ind i hvad det kræver at kode sådan et system i de forskellige sprog. Med det sagt synes jeg vi som team har arbejdet godt sammen. Der har været tidspunkter hvor nogle teammedlemmer har været lidt for sløve og dårlige til at møde op. men jeg kan slutte af med at sige at Frederik har vundet dette projekts MVP medalje.